Landskapslaget

Den Lyssnande Staden

På gränsen mellan Mälarhöjden och Bredäng pågår planeringen av en ny stadsdel: Mälaräng. Gränsen kan symboliseras av en gång- och cykeltunnel, som inspirerat till fantastiska berättelser och perspektiv från unga och gamla.

En gång- och cykeltunnel under Bredängsvägen symboliserar en entré mellan de två områdena Bredäng och Mälarhöjden, två områden som på många sätt skiljer sig från varandra.

I samband med utbyggnaden av en ny stadsdel, Mälaräng, fick Landskapslaget i uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholm att genom medskapande och dialog ta fram underlag inför kommande utsmyckning av tunneln. Utsmyckningen skall också bidra till trygghetsstärkande åtgärder och platstillhörighet.

För att förstå hur boende relaterar till staden, och skapa delaktighet i utveckling av stadens rum används metoden Digital Storytelling. Genom denna metod kan boende ges möjlighet att dela berättelser utifrån deras situation och miljö. Dessa berättelser guidade och förmedlade sedan idéer kring hur platsen vid gångtunneln under Bredängsvägen skulle kunna utformas. Berättelserna kommer även användas i framtida konstverk kopplat till området.

För att få deltagarna att relatera till sin stad och förstå deras tankar och behov användes ”Den lyssnande staden” som metafor och som katalysator för att skapa kreativitet och intresse för berättandet. ”Den lyssnande staden” handlar om att stanna upp och reflektera kring sin omgivning och hitta berättelser som kan illustrera kulturen mellan medborgare och stad.

Under två dagar deltog representanter från de både Bredäng och Mälarhöjden, från ungdomar till pensionärer, och skapade egna digitala berättelser som sedan visades under ett publikt event på Bredängs bibliotek. Materialet identifierar både segregationsproblematik, trygghetsaspekter och vikten av att ta tillvara på historien i mötet med det nya. Filmerna visades även under spadtaget av Mälaräng etapp 1, som hölls under maj 2022. Projektet byggde även relationer mellan deltagarna och skapade en ny mötesplats över både områdes- och generationsgränser.

Se filmerna i efterhand här:

Två sidor av en tunnel: https://share.mediaflow.com/se/?3FCEII3TB6

Tunneln och kulturarvet: https://share.mediaflow.com/se/?9ACECI0TN5

No 9: https://share.mediaflow.com/se/?E7CEAIJ32O

En osynlig barriär: https://share.mediaflow.com/se/?C7CEQIY38O

Tunneln https://share.mediaflow.com/se/?0TCEUIF3ZZ