Landskapslaget

Medverkande LL: Emily Wade, Ellen Sundin & Sergio Maximo

Tillsammans med Ahrbom & partner arbetar vi på Landskapslaget åt Statens fastighetsverk för att förbättra tillgängligheten till Dramatens entré. I samband med att en hiss installeras i den befintliga trappan ska markbeläggning och lutningar framför trappan göras om.  

Vi har ritat på en lösning som förhåller sig till den ursprungliga utformningen från sekelskiftet där Dramatentrappan omgavs av en trottoar, men tillgodoser dagens krav på förbättrad tillgänglighet. En viktig del i projektet har varit att förstärka platsens funktion som vistelse- och mötesplats för stockholmarna och utforma en markbeläggning av hög kvalitet som åldras med värdighet.