Landskapslaget

En ny gång och cykelbro och ett nytt pumphus planeras att  byggas i början av Nackareservatet, nedanför Hammarbybacken.

Som del av en större helhet fick Landskapslaget uppdrag att utveckla en ny entréplats här, som också kan fungera som en målpunkt längs det sammanhängande rekreationsstråket runt Sicklasjön.

Genom att utgå från den befintliga topografin har vi kopplat ihop ytorna på vardera sida gångbanorna för att skapa en sammanhängande plats med plantering och  integrerade sittplatser som erbjuder olika vyer över vattnet.

Många skolor använder sig av stråket idag och ett av målen har varit att integrera information om naturresereservatet och landskapets historiska lager.

Beställare:  Stockholm exergi

Arkitekter av bro och pumphus: Urban Design

Projekterat 2019