Landskapslaget

Friluftsanordningar

En vägledning för planering och förvaltning av friluftsanordningar.

Utgivningsår:

2007

Författare:

Tomas Saxgård, Bengt Schibbye

Vägledningen ger handfasta råd för planering och förvaltning av friluftsanordningar. Huvuddelen består av ritningar och inspirationsbilder. I två inledande kapitel ges råd om planering, tillgänglighet, säkerhet, ansvar, historik, upplevelser, zonering och design.

Länk till skriften hittar du här.