Landskapslaget

Medborgardialog Hovsjö

Under hösten 2018 genomförde Södertälje kommun, med stöd av Landskapslaget, en medborgardialog i stadsdelen Hovsjö. Syftet var att involvera boende och verksamma i området och skapa underlag inför arbetet med en ny strukturplan.

Dialogen utgick från fem fokusgrupper: barn, unga tjejer, föreningar, verksamhetsutövare i centrum och fastighetsägare. Fokusgrupperna valdes för att skapa en bred dialog om Hovsjös utveckling. För uppdraget skapades även Arkitektkontoret Gäris. Det är ett pop-up-kontor som fokuserar på unga tjejer och lyfter in deras drömmar och visioner i arbetet att forma staden och våra offentliga rum. Mer information om Arkitektkontoret Gäris hittar du här. Majoriteten av deltagarna gav en positiv bild av både Hovsjö idag och dess utvecklingspotential. Ett bättre samarbete och plattformar för möten efterfrågades av framför allt föreningar, verksamheter och fastighetsägare. Det identifierades att en gemensam vision för området delvis saknades. Genom fortsatt kommunal närvaro och dialogdriven utveckling kan den gemensamma berättelsen om Hovsjö fortsätta att utvecklas. Delar av framtaget material kommer att genom en utställning turnera i Södertälje under 2019.