Landskapslaget

Kista äng

Karaktärsmässigt representerar Kista Äng det som är så speciellt för just Kista som blandstad, fylld av spännande kontraster. I den nya stadsdelen skapas platser att mötas på för de som bor här, arbetar här eller är på besök.

Kista Äng har en tydlig stadsplaneidé förenklat beskriven som uppbyggd kring en axel från högre belägen natur, genom skoltomten och vidare till det centrala torget som är områdets lågpunkt. Runt axeln finns kvarteren där i princip de lägre volymerna flankerar axeln. De högsta volymerna återfinns mot de större gatorna som omger stadsdelen. Landskapet på allmän plats innefattar ett naturparti med gångstråk i norr och intill det en park med lek. Vidare finns ett centralt torg i stadsdelens mitt och några mindre stadsrum i områdets sydvästra kant där ”entrétorget” är det största.


Landskapslaget har arbetat med de allmänna platserna i hela stadsdelen med samlande torg, en ny större park med inslag av natur och några mindre stadsrum. bl.a. ett entrétorg. Uppdraget omfattade gestaltningsprogram, systemhandlingsprojektering samt granskningshandling för förfrågningsunderlag som färdigställdes under 2020.