Landskapslaget

Kontorshus Järfälla

Med utsikt över vattnet vid Uddnäs i Järfälla har Landskapslaget ritat ett mindre kontorshus. Byggnaden ersätter en tidigare som stod på platsen och ansluter i uttryck och skala till befintlig bebyggelse som mestadels innehåller verksamheter. Interiört har byggnaden en avskalad och industriell känsla med trä och betong.

Medverkande Landskapslaget:
Lotta Wersäll, Eirini Farantatou

På platsen finns ett befintligt mindre verksamhetsområde samt ett bostadshus. Den nya byggnaden är drygt 600 kvadratmeter i två plan och innehåller flexibel kontorsyta som kan nyttjas till många olika verksamheter, tillsammans med en befintlig lagerbyggnad intill.

Byggnaden består av två volymer som är staplade på varandra med orientering åt två olika håll. Volymerna är orienterade åt olika håll delvis för att skapa takterrass och entrétak och delvis för att ansluta i skala till omgivande bebyggelse.

Befintlig bebyggelse har en blandning av material och uttryck då det mestadels är ett verksamhetsområde. Den nya byggnaden tillför ännu ett material och uttryck med sin fasad av cederträ och sina stora glaspartier. Träfasaden skiftar i färg och kompletterar övriga material med en levande och varm känsla.