Kungsvägen – Mjölby

På uppdrag av Mjölby kommun har Landskapslaget tagit fram ett förslag på hur Kungsvägen i Mjölbys centrala delar kan förvandlas till en hemtrevlig stadsgata där det finns utrymme för människor att mötas med uteserveringar, planteringar och sittplatser.

I förslaget finns det utrymme för olika säsongsanpassade utformningar samt grönska och dagvattenhantering. Landskapslaget har även tagit fram en övergripande belysningsplan samt olika konstmotiv.

Kungsvägen löper genom hjärtat av Mjölby och korsar Svartån där den lilla ön Smedholmen finns. Förslaget tar fasta på Svartåns starka karaktär och identitetsskapande och ”lyfter upp” ån till gatan genom en svart markbeläggning i sten med ett grafiskt vågmönster. Vid Smedsholmen skapas en ”shared space” yta som kopplar ihop Smedsholmens norra verksamhetsdel med den södra parkdelen, bland annat med nya sittplatser och gradänger.

Arbetet har skett i nära samarbete med Mjöllby kommun där flera olika förslag har tagits fram under processens gång. De olika förslagen har dessutom använts i dialog med allmänheten och verksamheter för att lyfta fram olika för och nackdelar med de olika förslagen, för att kunna landa i ett väl sammanvägt slutförslag.

Landskapslaget har anpassat förslaget till alla de ledningar som går i gatan, samt tagit fram en kostnadskalkyl för projektets genomförande.