Landskapslaget

I Täby har ett bostadskomplex byggts i tre etapper som innefattar gemensamma vistelseytor i form av pocketparker, gårdar och mindre torg. Landskapslaget har gestaltat och projekterat marken med ambitionen att områdets inre landskap ska utvecklas till en grön, levande mötesplats där det yttre landskapets naturlika karaktär får komma in.

Projektet har pågått under flera år, 2012-2016. Arbetet har omfattat ett förslagsarbete för bostadsmiljöns struktur, värden och innehåll, i samverkan med olika arkitekter, övrig konsultgrupp och JM. För varje etapp har därefter system- och bygghandlingsprojektering genomförts.

Området har utformats med fokus på att skapa gemensamma vistelseytor som upplevs gröna, tydligt publika och välkomnande för både boende och besökare. Stor omsorg har lagts på växtförslag för att ge upplevelsen av naturlik grönska och en känsla av att omgivande landskap har flödat in mellan bostadshusen och fått prägla bostadsmiljön. Marken har fått en böljande höjdsättning med sammanhängande planteringsytor av en stiliserad naturkaraktär och träd.