Gestaltning av bostadsgård – Kvarteret Muddus

I Norra Djurgårdsstaden har vi arbetat med bostadsgården i kv Muddus, det rödaste kvarteret med sitt intima gröna trädgårdsrum.

Gården är bostädernas egen trädgård dit alla boende är välkomna med planteringar i vindlande mjuka former och ett sammanhållande enhetligt golv. I gårdsrummets mitt finns en öppen mjukt skulpterad gräsmatta med intilliggande lekmöjligheter som sandlåda, lekskulpturer och en gräskulle. Växtligheten på gården är mångfacetterad med örter som avlöser varandra i blomning, träd med vackra stammar eller lövverk och gröna häckar som avgränsar uteplatserna. Växtmotivet finns även på cykelparkeringens tak med sedumväxter eller i bänkarnas ormbunksmönster. Belysningspollare ger en spännande ljusbild vinter- och nattid med spridda ljuspunkter över gården. Gården öppnar sig mot ljuset i söder där trappor leder ned till Madängsgatan.

Plats: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad och Stockholms Kooperativa Bostadsförening
Uppdrag: Landskapsgestaltning och projektering
Medverkande Landskapslaget: Bibbi Leine, Lise Hellström, Johannes Cattani