Landskapslaget

Norra Djurgårdsstadens rödaste kvarter med sitt intima gröna trädgårdsrum. Gården är bostädernas egen trädgård dit alla boende är välkomna med planteringar i vindlande mjuka former och ett sammanhållande enhetligt golv. I gårdsrummets mitt finns en öppen mjukt skulpterad gräsmatta med intilliggande lekmöjligheter som sandlåda, lekskulpturer och en gräskulle.

Växtligheten på gården är mångfacetterad med örter som avlöser varandra i blomning, träd med vackra stammar eller lövverk och gröna häckar som avgränsar uteplatserna. Växtmotivet finns även på cykelparkeringens tak med sedumväxter eller i bänkarnas ormbunksmönster. Belysningspollare ger en spännande ljusbild vinter- och nattid med spridda ljuspunkter över gården. Gården öppnar sig mot ljuset i söder där trappor leder ned till Madängsgatan.