Medaljongtorget i Älvsjöstaden

Tjong i medaljongen – vilket fint torg!

Landskapslaget har varit med och ritat etapp 1,2,3 i Älvsjöstaden, samt Sandaletten intill. En av de nya platserna heter Medaljongtorget och har ett gediget mervärdestänk.

Både ekologiska och sociala mervärden har varit i fokus för utformningen av platser, gator och den blivande stadsdelsparken.

  • Årtal : nybyggd 2020
  • Beställare: JM och Stockholm Stad, exploateringskontoret
  • Uppdragsansvarig: Annelie Landin för etapp 2 och Bibbi för etapp 1 och 3, (detta är del av 2)
  • Handläggare: Pia Jonsson
  • Medverkande: Malin tegenlöv