Landskapslaget

Årtal

2017

Plats

Drevvikens strand, Farsta Stockholm

Beställare

Stockholms stad

Landskapslaget har i samarbete med Sweco konstruktion och Ramböll gata ritat den nya planerade gång- och cykelbron över Nynäsvägen. Bron ska förbinda den planerade utbyggnaden i Klockelund med den nya Telestaden. Den skapar också en genare koppling till kollektivtrafik i Farsta strand.

Knäckfrågor i projektet har varit brostödens förhållande till befintlig ekdunge som ska sparas, brons riktning i förhållande till de nya omgivande stadsplanerna, befintlig stor vattenledning mm. Framförallt ska bron ges en övertygande gestaltning då den är så exponerad. Utformningen handlar om helhetsgestaltningen sett från vägen och om brons profil.

Brons utformning bygger på en rundning i profil där brokroppen och räcket blir en enhet. Som helhetsgestalt bildar bron ett mjukt objekt. Slingan runt ekkullen gör rampen tillgänglig. Bron kompletteras med två vilplan och en trappa i förlängningen av brons huvudriktning och i linje med ny gata in i stadsdelen.

Läs mer om Klockelund här.