Landskapslaget

Sedan 2020 har Landskapslaget på uppdrag av Södra Munksjön utveckling AB arbetat som generalkonsult med utvecklingen av de nya stadsdelarna runt Södra Munksjön i Jönköping. Inom uppdraget har Landskapslaget genomfört flera olika deluppdrag av både strategiskt och gestaltande slag.

Södra Munksjön är ett område som ligger centralt mellan Jönköpings stadskärna, E4an och platsen för den tilltänkta stationen på den kommande höghastighetsjärnvägen. Stadsutvecklingen består av flera etapper varav den första är genomförd och den sista inte ännu inte är på ritbordet. Utvecklingen kommer att pågå under lång tid och involvera många olika aktörer. Arbetet leds av det kommunala utvecklingsbolaget Södra Munksjön Utveckling AB.

De deluppdrag som Landskapslaget arbetat med har varit struktur och gestaltning av Västra Skeppsbron etapp II, mobilitetsutredning för hela Skeppsbron tillsammans med Trafikutredningsbyrån, tillfällig gestaltning av Munksjöparken samt som tävlingsgeneral för kvarter 11 på Skeppsbron.