Landskapslaget

Ett skärgårdshakkei

Landskapslaget har gestaltat, gjort bygghandlingar och varit med att anlägga den centrala trädgården och det omgivande landskapet. Arkitektkontoret Tham Videgård har ritat byggnaden.

De som bor i sommarhuset hade redan innan projektet en stor kärlek till platsen karaktär och dess naturliga skönhet. Byggnaderna, trädgården och landskapsbehandlingen är därför utformade för att sätta skärgårdslandskapet i första rummet. Sommarhuset är uppdelat i små rumsstora byggnader som varsamt smiter in i landskapet. En sammanbindande pergolagång ramar in en central inre trädgård. Den inre trädgården har uppgiften att skapa en samlande tomhet. Utifrån lugn och stillhet är den samtidigt navet kring vilket livet på platsen kretsar.

Den inre trädgården bygger på den ostasiatiska rumsliga principen om ”inlånat landskap” ( jap. Shakkei). Mellan byggnaderna och inramade av pergolagången skapas utblickar till det omgivande landskapet som lånas in och blir viktiga delar av trädgårdens komposition. Olika landskapselement inspirerar samtidigt till trädgårdens material och utformning. Havsytan i utblicken inspirerar till utformningen av trädgårdens golv. Trädstammar i och utanför trädgården spelar mot varandra och mot pergolagångens pelare. Skärgårdsöarnas form har inspirerat till planteringarnas linjeföring. Vilda växtarter från omgivningen skapar karaktär. Den inre trädgården är gestaltad som ett koncentrat av skärgårdens natur samtidigt som den skapar en relation till det omgivande, vidsträckta landskapet. Här finns en filosofisk och existentiell idé som kan sammanfattas i William Blakes ord ”att se världen i ett sandkorn och himlen i en vild blomma”, möjligheten att se det stora i det lilla, och då kanske även se det lilla i det stora.