Gestaltning av utomhusmiljön – St Görans sjukhus

Utbyggnaden av S:t Görans sjukhus ställer hårda krav på landskapet. I takt med att fler vårdplatser skapas, ökar trycket på parkerings- och angöringsytor och markytan i området minskar.

Landskapslaget har under många år arbetat med utformningen av St Görans sjukhusområde. Sjukhuset har byggts ut med flera stora komplexa byggnader och ändrat funktioner på många ställen. Sjukhuset är en del av staden och de nya byggnaderna och strukturen har förhöjt stadsdelen med en tätare stadsstruktur. Det har tillkommit nya entréer, ny ambulansinfart och många nya mindre gårdar.

Vi har arbetat för att få en väl gestaltad, funktionell, trygg och tillgänglig entrézon. Entrézonen är en ”shared space” där fotgängare och trafik samsas, med tydlig markbeläggning, stora artrika och blommande planteringsytor samt många träd.
Landskapslaget har haft ett nära samarbete med konstnärer med flera konstverk som resultat och som förhöjer platsernas uttryck.

Plats: Kungsholmen, Stockholm
Beställare: Locum / Skanska/ Arkitema Arkitekter
Uppdrag: Landskap
Medverkande Landskapslaget: Gunnel Sandestedt, Johanna Good, Felix Brännlund, Ingbritt Liljekvist, Judson Abbott
År: 2014-2020