Landskapslaget

Storsjöparken

En park med fokus på aktiviteter och plats för unga tjejer, något som identifierats som en brist i området. Landskapslaget fick i uppdrag att ta fram ett programförslag för parken.

Under 2014-2017 arbetade Landskapslaget med formgivning och projektering av den nya aktivitetsplatsen i Storsjöparken. Fokus låg på jämställd lek och arbetet inleddes med en undersökning av vilka element som kunde ingå i en jämställd park. Aktiviteter som lyftes fram var exempelvis hoppa, balansera, klättra och naturlek. De aktiviteterna fick sedan ligga som grund för formgivningen av parken. Bollplanen i parken är formgiven ickekodad för någon specifik bollsport utan bjuder in till egenpåhittade bollekar. En lekfull hoppbana löper genom parken. Det finns även ett tak för väderskyddat häng.

Bortom aktivitetsplatsen ligger ett öppet parkrum som integrerades i parken med hängmattor som placerats mellan aktivitetsplatsen och parkrummet. Som en del i ambitionen att öppna upp för

Parken är färdigställd.