Landskapslaget

Medverkande LL: Johan Forsman, Anna Lebisch, Anna Gronow
Arkitekt: Måns Tham arkitekter
Illustrationer av Måns Tham arkitekter

På uppdrag av Byggvesta har vi tagit fram underlag till detaljplanen för ett nytt studentboende i Husby ritad av Måns Tham arkitekter. 

Kvartersmarken har gestaltats med bland annat mycket grönska som skapar både rumslighet och stärker de biologiska värdena i kvarteret, men även med ett fokus på de socialekologiska värdena med olika integrerande platser för häng, aktivitet och vila.  

Utmaningen har varit att få plats med flera olika behov på en begränsad yta, möten med kringliggande fastigheter och omhändertagande av skyfall. 

Vi bevakade även att förslaget uppfyllde de GYF krav som satts av staden.  

.