Landskapslaget

Urban Escape-T30

Den nya byggnaden ”Urban Escape-T30” intill Gallerian består av tre affärsvåningar närmast gatan och däröver åtta våningar med kontor. Djupt inskjutet i huskroppen och i direkt kontakt med Regeringsgatan ligger två stora vinterträdgårdar, på olika plan finns såväl terrasser utomhus samt träd inomhus.

Medverkande LL:
Bibbi Leine, Klara Isling, Anna Squassina, Hanna Skoglund
Beställare: AMF Fastigheter/ Ahrbom & Partners

Husets grönska och pausmöblering är gestaltade för att överbrygga inne och ute. Konceptet för terrasserna var ”WabiSabi ” – ett japanskt koncept som kännetecknas av asymmetri, enkelhet, stramhet och uppskattning av de naturliga föremålen.

Växtkonceptet har inspirerats från Brunkebergsåsen som löper under byggnaden. Rullstensåsens habitat är liknande de förutsättningar som skapas på terrassen därför är artvalet inspirerat från åsens ståndort.

Projektet var tekniskt utmanande då terrasserna är utsatta för vind och torka samt har belastningsbegränsningar, ett tätt samarbete med arkitekterna Ahrbom & Parters och konstruktör var därmed en nyckelframgång.