Landskapslaget

Inom Örebro kommun finns en ambition att arbeta aktivt med social hållbarhet. På uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen i Örebro har Landskapslaget kartlagt förvaltningens arbete med att främja social hållbarhet och arbetat fram förslag på åtgärder.

Landskapslagets team intervjuade ett antal personer inom förvaltningen. För en kommun är organisationen ett viktigt verktyg för att uppnå sina mål. Intervjuerna med personer inom förvaltningen visar att arbetet med social hållbarhet pågår på många olika plan men att det finns struktureringar och förbättringar att göra. Landskapslaget kartlade förvaltningens befintliga verktyg för att jobba med social hållbarhet, drog slutsatser och föreslog förbättringar. För att förtydliga hur arbetet med social hållbarhet kan bedrivas på olika sätt sammanställdes ett antal verktygslådor där specifika områden, metoder och uppföljning exemplifieras.

Mellannivån