Landskapslaget

Medverkande Landskapslaget:

Lotta Wersäll, Mia Lindblad

Beställare: Vindelns kommun

Vid de dånande forsarna i Vindelälven ligger Vindelforsarnas naturreservat som är ett populärt turist- och utflyktsmål. Landskapslaget har arbetat med att tydliggöra och tillgängliggöra entréplatsen till naturreservatet, som ligger intill den gamla kvarnen, mjölnarbostaden, ett hotell och camping. Under 2014 fick Landskapslaget också i uppdrag att ta fram en skiss för en ny byggnad som skulle kunna komplettera entréplatsen med ett natur- och kulturcentrum.


I det befintliga hotellet på platsen finns ett litet naturrum med utställning om naturreservatet. Kommunen ville göra denna till ett större och synligare besöksmål tillsammans med ett kulturcentrum och en byggnad där besökare i en skyddad inomhusmiljö kan uppleva platsen och ha tillgång till funktioner som toaletter och kafé.

Har man aldrig besökt Vindelforsarna är det svårt att föreställa sig det dån som forsarna skapar och de enorma kontraster som årstiderna bjuder på. Vindelforsarnas naturreservat är en plats där naturen sätter ramarna. En vandringsslinga som utgår ifrån entréplatsen tar besökaren runt älven på gångstigar och broar. På sina ställen är älvstranden brant och svåråtkomlig. Ett syfte med en ny byggnad på platsen skulle vara att göra en tillgänglig och skyddad plattform för att uppleva platsen för alla, även för dem som inte har möjlighet att själva ta sig ut i naturreservatet. Byggnaden är tänkt att sträcka sig ut i slänten och ge en utsiktsplats med god vy över forsarna och älven samtidigt som den kilar in sig i skogen och ger närbilder av naturen runt omkring. Byggnaden lånar sin form av ledarmarna i älven som en gång anlades för att skydda flottat timmer från att spolas upp på land av de starka forsarna. I byggnaden får de istället leda ut besökaren mot älven och utsikten.