Landskapslaget

Den nya stadsdelen på Kattvikskajen i Hudiksvall är ett steg närmare verklighet sedan en enhällig kommunstyrelse klubbat detaljplanen. Målet är att Hudiksvall ska få en helt ny stadsdel mellan vattnet och tågstationen, med ca 400 nya bostäder, arbetsplatser, förskola mm. Stadsdelen är utformad med de allmänna platserna som inbjudande rum för alla Hudiksvallsbor med nya funktioner, vistelseytor och stråk både längs vattnet och inne i stadsdelen.

Landskapslaget har arbetat med strukturplanen, detaljplanen och kvalitetsprogram sedan 2015. Landskapslaget ritar även på alla offentliga platser – kajer, gator, parker och torg.

– Det här är verkligen ett drömprojekt för oss där vi arbetat med strukturplanen, kvalitetsprogrammet, planhandlingar och projekteringen av all allmän plats. Här rör vi oss från den stora skalan och de tidiga skeden ner till minsta detalj och den färdiga utformningen, säger Max Goldstein, stadsplanerare på Landskapslaget

Vy gränd mot vattnet

 

Kattvikskajen strukturplan