Landskapslaget

Landskapslaget har i ett team bestående av husarkitekter och landskapsarkitekter tagit fram ett helhetsprogram för upprustning av hela utemiljön, balkonger, entréer, fönsterpartier och tak på alla bostadshus, samt renovering och ombyggnad av alla gemensamhetslokaler och fristående förråd. Området består av 400 lägenheter fördelade på ca 20 trevåningshus. Stor vikt har lagts vid att lyfta befintliga kvaliteter och skapa mervärden i form av tydligare identitet för de olika gårdarna och byggnaderna. Eftersom uppdraget har varit att jobba med helheten så har Lanskapslaget kunnat göra avvägningar både utformningsmässigt och ekonomiskt vad som ska satsas extra på och var man kan jobba med befintliga kvaliteter på ett effektivt sätt. Programmet projekteras nu till förfrågningsunderlag.