Tyresö gymnasium

Några av områdets starkaste värden är grönskan, gymnasiet och Granängsringen. Den föreslagna strukturen innebär att de befintliga värdena stärks och kompletteras.

Tyresö gymnasium är en befintlig målpunkt för ungdomar i Tyresö, vilken kan utvecklas med fler aktiviteter och bostäder. De separerade enklaverna i stadsdelen länkas samman med nya stråk och entréer. Täthet och variation tillförs genom 800-900 bostäder av olika typologier, varav en del koncentreras kring det lokala centrumet i Granängsringen. Strategiska platser utvecklas som mötesplatser och Wättingestråket som ett aktivitetsstråk.

Målet är att Tyresö gymnasium utvecklas till en socialt hållbar stadsdel.