Landskapslaget

Landskapslagets Emily Wade har i senaste Landskab (nr 4, 2017) skrivit om Alviksmodellen, en metod att värdera friytor som Landskapslaget, Spacescape och Stockholm stad har tagit fram. Modellen är ett verktyg för att analysera kvantitet, närhet, besökstäthet, kvalitet och funktionalitet för friytor. Det går ut på att bedöma om det finns tillräckligt mycket och tillräckligt bra och användbar park och natur i närheten av bostaden i en stadsdel eller planområde.

Läs mer i tidskriften Landskab (nr 4, 2017). En sammanfattning av publikationen finns här.

Foto: Ameli Hellner