Landskapslaget

Den 29 augusti anordnade vi, tillsammans med FAHS (nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen) ett öppet evenemang på torget utanför vårt kontor i Stockholm. Vi bjöd in allmänhet, politiker, stadsbyggare och experter till att samtala och komma med förslag på hur vi kan stoppa trenden med ökade ohälsotal.

Dagen inleddes med en politikerdebatt där politiker i Stockholms stad deltog och diskuterade hur fysisk aktivitet och stadsbyggnad kan samverka samt vikten av vardagsmotion. Debatten modererades av professor och stadsplanerare Göran Cars.

Vi hade även äran att få lyssna till en rad spännande organisationer, forskare, entusiaster och myndighet som gav sitt perspektiv på folkhälsofrågan. Ni kan gå in och läsa mer om några av initiativen här:


10 min aktivitet per dag gör skillnad, Örjan Ekblom, gymnastik- och idrottshögskolan

Orten i rörelse, Ida-Maria Claesson, stadsplanerare, Landskapslaget

Health Integrator-tjänsten som stöttar en bättre livsstil, Fredrik Söder, Karolinska institutet

Bara vanlig hälsa, Niclas Wennerlund, Bara Vanlig Hälsa

Livsvillkor och levnadsvillkor, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Generation PEP! – för barn och ungas hälsa, Mattias Svenson

Natur och friluftsliv för en bättre hälsa, Tomas Bergenfeldt, styrelsemedlem i FAHS och grundare av Ekoturismföreningen

Cykelövningsparken, att upptäcka glädjen med att cykla, Veronica Hejdelind, Arwidssonstiftelsen

Planet 15 game app, Quantified Planet

Varför vi måste satsa extra på barnen? Erik Hemmingsson, Gymnastik- och idrottshögskolan

Rörlighet & Balanspass, Monica Jonsson leg. Sjukgymnast och personlig rådgivare MJ Interaction


Lunchskap – vår form av ”Placemaking”

Evenemanget är en del av Lunchskap, ett initiativ som handlar om att ta det offentliga rummet i anspråk för att kommunicera och diskutera samhällsfrågor och stadsbyggnad från olika perspektiv. Vi har samlat en bredd av forskare, experter, organisationer och företag som ser hållbarhetspotentialen med fysisk aktivitet och bjuder in allmänheten till samtal och inspiration. Vardagsmotion är en central fråga. Forskning visar att 10 min rask promenad om dagen gör stor skillnad. Att skapa möjlighet till fysisk aktivitet har även bevisats ge bra förutsättningar för en god hälsa bland barn och unga.