Landskapslaget

Den 3-4:e maj går konferensen ”Making Cities Together – Creating safe, inclusive and accessible public spaces” av stapeln i UN-Habitats högkvarter i Nairobi. Vår kollega Pia Jonsson sitter med i arbetsgruppen för att anordna konferensen tillsammans med bl.a. Arkitekter Utan Gränser Sverige, PPS (Project for Public Spaces), Placemakers, New Town Institute och UN-Habitat.

Konferensen är gratis och del av ”The Urban Thinkers Campus” ett initiativ av UN-Habitat inom The World Urban Campaign. Fokus ligger på att visa värdet av våra offentliga rum och jobba för hållbar stadsutveckling. Making Cities Together inriktar sig framför allt på att ta fram och visa på vikten av deltagandeprocesser där placemaking är en viktig del. Under konferensen i maj samlas ”city makers, city leaders, policy makers, students, urban professionals, private sector och citizens” från hela världen för att komma överens om, och ta fram innovativa ramverk för hur The New Urban Agenda praktiskt skall implementeras genom offentliga rum och deltagande.

Läs mer på: https://utc-makingcitiestogether.weebly.com/