Landskapslaget

Landskapslaget har varit med att ta fram ett planprogram för Söderhamnsporten, där förslag på hur Söderhamns Resecentrum med omgivningar kan utvecklas.

I arbetsprocessen var Landskapslaget med att anordna en Charette med intressenter från Söderhamn.

Läs mer och tyck till om samrådsförslaget här.

Förslaget är utställt till 24 juli.