Landskapslaget

Kattvikskajen

Kattvikskajen, en gång centrum för timmerhanteringen i Hudiksvall, ska nu bli en ny stadsdel med 400 bostäder, kontor och hotell. Landskapslaget har tillsammans med Hudiksvalls kommun tagit fram strukturplan, detaljplan och kvalitetsprogram för hela stadsdelen. Nya Kattvikskajen kommer att bli en stadsdel där de publika ytorna är i fokus, där gående och cyklister har företräde över bilen och som blir en självklar del av centrala staden i Hudiksvall. Stadsdelen präglas av det goda läget vid vattnet med långsträckta kajer och med den återskapade Kattviken centralt i stadsdelen.

LM16-P01_äldre version

Ostkustbanan

Landskapslaget har även tagit fram illustrationer för hur utbyggnaden av Ostkustbanans dragning genom Hudiksvalls centrum kommer påverka stadsmiljön. Det visar både på barriäreffekter och på möjligheter till stadsförnyelse.

Se mer i inslaget på SVT här.

Mot Stadshotellet