Landskapslaget

Den 5 till 7:e december öppnar Studio 3 på Subtopia upp porten för en öppen studio och dialog kring kvinnan, staden och det offentliga rummet. Eventet är en del av utställningen ”Through the eyes of a woman” som vår kollega Pia Jonsson under året arbetat med i Nairobi, Kenya.

”Through the eyes of a woman” anordnas genom Arkitekter utan gränser, Hope Raisers (KE) och Kvinnors Byggforum genom Svenska Institutet och med stöd av Landskapslaget. Det är en utställning och kampanj som genom konst undersöker hur våra städer skulle sett ut om de historiskt varit byggda av kvinnor. Tillsammans med konstnärer och arkitekter från Kenya och Sverige kommer en installation på temat byggas. Under eftermiddag/kväll anordnas öppna aktiviteter där allmänheten bjuds in. Se mer detaljer om evenemanget på Sveriges Arkitekter hemsida eller på Facebook.

Välkommen att bli del av sökandet efter staden från en kvinnans perspektiv!

SUBTOPIA

www.throughtheeyesofawoman.net