Landskapslaget

Arbetssätten är kopplade till det lag av arkitekter, stadsplanerare och landskapsarkitekter som utgör Landskapslaget och som brinner för olika D.A.F-frågor som; jämställdhet, ekosystemtjänster, barns plats i staden, medskapande-processer, osv.

Arbetssätt väljs utifrån; Vilka som är de aktuella knäckfrågorna? Vår möjlighet och påverka dem? Vem/vilka behöver som behöver involveras i processen?