Landskapslaget

Vi talar alltmer om konst, kultur och kreativitet i relation till städers och stadsdelars utveckling. Historiskt sett är kreativiteten stadens livsnerv och utgör grunden i dess DNA. Städer har alltid varit beroende av kreativitet för att upprätthålla marknader, handels-och produktionscentra och den kritiska massan av entreprenörer, konstnärer, intellektuella, studenter, administratörer och makthavare. De har mestadels varit platser där en mångfald av kulturer blandas och där mellanmänskliga kontakter och utbyten skapar nya idéer, produkter, behov och institutioner.

Nu bjuder Landskapslaget in allmänheten, politiker, branschorganisationer, stadsplanerare, arkitekter, fastighetsägare, experter och aktörerna (konstnärer, kulturskapare, arrangörer, entreprenörer m fl ) till att dela lunch, kunskap och nya tankar.

Under eftermiddagen genomförs två debatter med politiker, experter och företrädare för olika offentliga, privata och ideella organisationer. Det kommer att finnas möjlighet till eget kreativt skapande på platsen och det finns två stycken cykelvagnar som serverar vegansk mat (du kan även ta med din egen lunchlåda till torget).

Evenemanget är en del av det Landskapslaget kallar ”Lunchskap”, ett initiativ som handlar om att ta det offentliga rummet i anspråk för att kommunicera och diskutera samhällsfrågor och stadsbyggnad från olika perspektiv.

När: Onsdag 11 september
Var: Peter Myndes Backe 12
Tid : Från klockan 12.00-17.00

Schema:

12.00-12.05       Lunchen öppnar- Åsa Keane, VD Landskapslaget

12.15-13.00       ”Konsten och kulturen tar plats på stadsscenen” – Paneldebatt med Stockholms politiker: Jonas Naddebo (Kultur- och stadsmiljöborgarråd, C), Olle Burell (S), Hanna Gerdes (L), Ulf Lönnberg (KD), Micke Seid (MP), Torun Boucher (V), Madeleine Kaharascho Fridh (Fi). Moderator: Lena From (Statens konstråd/journalist)

13.15-13.30       Konstverket berättar om sin verksamhet och de nya verksamhetslokalerna i Farsta. (Eva Broberg, Verksamhetschef Konstverket)

13.45- 14.00     Graffitifrämjandet berättar om sin verksamhet och om konst i det offentliga rummet (Hugo Röjgård, f.d. ordförande Graffitifrämjandet)

14.10-14.25       Clowner utan gränser- när kulturen används som ett verktyg för att stödja barn som befinner sig i extremt utsatta situationer (Karin Tennemar, Kommunikationschef Clowner utan gränser)

14.30-14.45       Konstfrämjandet berättar om sin verksamhet i Stockholm och nationellt (Per Hasselberg, Direktör för Konstfrämjandet)

14.50-15.00       Stockholms Universitet berättar om sin nya utbildning med fokus på stadsplanering inom ramen för programmet ”Culture Management” (Ragnar Lund, Lektor SU)

15.05-15.15       Placemaking- om att öka användandet av det offentliga rummet och att skapa mervärde i stadsmiljön (Anna Sommardal och Elise Perrault)

15.30-16.00       Nattborgmästare i Amsterdam! Ramon de Lima från nattrådet i Amsterdam berättar om verksamheten, utmaningarna och framgångarna.

16.15-17.00       ”Stadens natt- och nöjesliv” – Paneldebatt: Daniella Waldfogel (Näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare), Jakob Grandin (Producent/arrangör för bl a Gather, Under bron, Trädgården m fl verksamheter), Anette Mattsson (VD, Filmcapital Stockholm/Smart kreativ stad), Martin Fors (Fastighetschef, Einar Mattsson), Magnus Behrenfeldt (Stadsutvecklingschef, AMF Fastigheter), Helena Olsson (Chef för stadsutveckling samhälle, Fastighetsägarna Stockholm). Moderator: Ola Andersson (arkitekt/journalist/debattör)

 

Hela eftermiddagen, 12.00-17.00

Vegocykeln och Vivo Sthlm serverar mat

Slussgården bjuder på kaffe och kaka

Dance with me- vi bygger och pimpar lite större discokulor

Pin it up- gör din egen badge (knapp)

Make my mask – gör din egen mask

HOP (Historieberätta Offentlig Plats)- berätta, läs, häng och lyssna på Landskapslagets nya spellista ”Life in the city”

Einar Mattsson berättar om det nyrenoverade kvarteret Schönborg 6 (där ”Lunchskapet” äger rum)

Alla behövs! Alla är välkomna!

Kontakt:
Karin Lekberg, karin@landskapslaget.se, +46 720 778298,
Mustafa Sherif, mustafa@landskapslaget.se, +46 720 788171

Ladda ner schemat: Lunchskap-Landskapslaget-program