Landskapslaget

Det allmänna är allas
Det allmänna utgörs av våra offentliga rum, våra ekosystem, luften vi andas. Vår rätt att vara och att vara oss själva. Det är system, strukturer, platser, livsmiljöer för alla. Det är demokrati och rättvisa. Det är det vi alla har rätt till och ansvar för. Tillsammans.

Utan naturen är vi ingenting
Människan är beroende av naturens nyttor. De ekologiska livsmiljöerna är en förutsättning för vår överlevnad. Och för att det ska fungera måste vi verka ihop i den väv, det nätverk med en mångfald av arter och biotoper som gör staden rikare och levande. Med en levande infrastruktur får vi en levande stad.

Social-ekologisk stadsutveckling är lösningen
I den levande staden utgår vi från befintliga värden och såväl ekologiska som sociala förutsättningarna. För en (väl)gestaltad livsmiljö är ett resultat av naturbaserade lösningar och socialt värdeskapande där det allmänna först får styra.

Alla tjänar på att sätta det allmänna först
Det allmänna och det privata är båda starka krafter som behöver finnas och balanseras. Med det allmänna först vinner såväl natur, människa och ekonomi genom att gemensamma värden skapas. Värden som alla värnar om.

Gemensamma värden, gemensam värld
När vi sätter det allmänna först, när vi involverar framtida brukare, när vi verkar med ekosystemen, då skapar vi gemensamma värden och förutsättningar för gemenskap, tillit, delaktighet, förtroende och framtidstro. Det är också då vi får en gemensam och fungerande värld.