Landskapslaget

I takt med ökat bostadsbyggande sker en parallell process, där Stockholm har blivit allt mer segregerat. Hur kan vi aktörer som verkar inom stadsbyggnad bidra för att motverka detta? I seminariet sätter vi ljus på den brännande aktuella frågeställningen kring om vi bygger för ökad segregation eller om vi kan minska den – från forskningsperspektiv, byggherreperspektiv, kommunalt perspektiv och från praktikers perspektiv. Inte bara bygga bostäder utan bygga stad!

När:
4 juli kl 11-12

Var:
Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A

Arrangör:
Landskapslaget

Medverkande:
Emily Wade, landskapsarkitekt LAR/MSA och Pia Englund, landskapsarkitekt LAR/MSA från Landskapslaget

Ann Legeby, Arkitekturskolan KTH och teknologie doktor inom arkitektur/stadsbyggnad med fokus på urban segregation. Bl.a.  huvudforskare delområdet Boende och Stadsmiljö, Kommissionen för ett Socialt hållbart Stockholm

Lotta Werner Flyborg , arkitekt SAR/MSA, Chef Affärsutveckling NCC Property Development Sverige AB, ansvarig för arbetet med hållbar stadsutveckling inom NCC PD

Elin Olsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, exploateringsnämndens strategiråd och ledamot för Miljöpartiet i kommunfullmäktige Stockholm