Landskapslaget

Bibbi Leine pratar gärna om värdet av gröna oaser och naturområden i stadsutvecklingen.
bibbi@landskapslaget.se 070-349 34 75

Emily Wade pratar gärna om hur vi ska designa de offentliga och gröna rummen i staden.
emily@landskapslaget.se 073-707 80 30

Lise Hellström pratar gärna om multifunktionella ytor och tredje-rummet strategier.
lise@landskapslaget.se

Mia Lindblad pratar gärna om vilka strider man bör ta för att bygga både bra och mycket.
mia@landskapslaget.se

Pia Englund pratar gärna om varför vi behöver det offentliga rummet.
pia.e@landskapslaget.se 072-079 05 45

Pia Jonsson pratar gärna om gräsrotsinitiativ samt barn och ungas deltagande i stadsutvecklingen.
pia@landskapslaget.se 073-518 09 67