Landskapslaget

Vad gör Landskapslaget när vi arbetar tillsammans med medexploateringskontoret som stöd? Just nu pågår flera detaljplaner i Liljeholmen och en av Landskapslagets roller är att ge stöd för underlagsutredninger vilket innebär att stötta pågående planeringar med ett helhetsperspektiv. Det är till exempel att stadsdelen som helhet får en god tillgång till allmänna kvaliteter, liksom att olika pågående projekt sätts i ett sammanhang kopplat till stadsdelens allmänna friytor och sociotopvärden. Nyfiken? Läs mer om ett av projekten RE: Liljeholmen i branschaktuellt >>>