Landskapslaget

I projektet och förstudien “Estetisk hållbarhet” som finansieras av SLU Tankesmedjan Movium är vi från Landskapslaget tillsammans med Uppsala kommun, SLU och Nordr redo för att göra en djupdykning inom ämnet.

–  Jag har varit förtroendevald fritidspolitiker i 16 år. Det finns en fråga som överträffar alla frågor vad gäller engagemang och åsikter bland invånarna och det är när det ska byggas. Engagemanget rör hela byggprocessen men det som får invånarna att uttrycka flest åsikter är ”hur    kommer det att se ut?” Gestaltningen och estetiken är helt enkelt en viktig och överordnad fråga. Och estetik och arkitektonisk kvalitet har inte en given plats i diskussionerna när vi bygger idag, säger Karin Lekberg, Kulturstrateg på Landskapslaget och deltagare i projektet.

Projektets startpunkt är tesen att estetik är avgörande för att förstå och ta sig an hållbarhetsrelaterade utmaningar, men att den har en prekär och ambivalent roll inom landskapsarkitekturen. Estetiska värden brukar anses som lyxproblem gentemot akuta globala utmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Detta leder till att frågor kring t ex formgivning och upplevelsekvalitéer får står tillbaka i relation till frågor avseende ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet. Syfte med projektet är därmed att utforska begreppet ’estetisk hållbarhet’ och dess betydelse samt hur och om nyttjandet av begreppet skulle kunna berika hållbarhetsdebatten och i förlängningen skapa mer hållbara miljöer.