Landskapslaget

Landskapslaget fick hösten 2012 uppdraget att börja med en systemhandling för landskapet kring Karolinska institutets två nya forskningshus Biomedicum och Komparativ Medicin-B. 2015 färdigställdes en bygghandling som resulterade i den nya fronten mot Solnavägen. Höjdskillnaden mellan Solnavägen och Campusområdet ger upphov till en spännande arkitektur med olika möten med de nya husen, terrängen och befintliga hus.

Det terrasserade landskapet fick tegel på murarna och trädgrönska som en koppling till den befintliga arkitekturen på campusområdet. Terrassen mellan Biomedicum och Aula Magna utformades med samma mönsterbetong-beläggning.

Projektering skedde 2012-2018 och beställare var Akademiska hus.