Landskapslaget

Åsa Keane: Hållbar stadsutveckling, Ekosystemtjänster, VD

asa@landskapslaget.se

Åsa Keane är VD för Landskapslaget. Hon har under hela sitt yrkesliv arbetat med stadsplanering och hållbarhet inom offentlig och privat sektor. Hon har stort engagemang kring människans relation till naturen och ekosystemtjänster. Åsa anlitas ofta som föreläsare och är huvudförfattare till skriften Ekosystemtjänster i stadsplanering. Åsa brinner också för ett långsiktigt hållbart, tillitsfullt och engagemangsdrivet ledarskap och hittar mycket av sin inspiration i sin roll som kundalini-yogalärare.

Lise Hellström: Landskapsarkitekt, delägare

lise@landskapslaget.se

Lise Hellström är en av delägarna till Landskapslaget. Lise är landskapsarkitekt med lång erfarenhet av stadsplanering med särskild kompetens inom socialt värdeskapande, strategiarbete, barnperspektiv, delaktighet och folkhälsa.  Lise har stor vana av att analysera, strukturera från det tidiga skedet till dess att genomförandet av uppdraget avslutas.

Karin Lekberg: Kultur-och klusterstrateg

karin@landskapslaget.se

Karin Lekberg har mångårig erfarenhet av att arbeta inom konst- och kultursektorn kopplat till stadsutveckling och dokumenterad erfarenhet av klusterutveckling, senast från klustret Subtopia i Alby, Botkyrka. Karin har arbetat i offentlig, privat och ideell sektor. Karins fokus är att skapa sociala samband, bygga relationer, generera nya idéer/sätt att tänka och leda dialog fram till konkreta aktiviteter.