Landskapslaget

Nu har detaljplan för Telegrafen och Vaktberget i Nynäshamn godkänts i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Området ska utvecklas till en stadsdel med egen identitet präglad av det industriella arvet. Detaljplanen möjliggör ca 675 nya bostäder, arbetsplatser och verksamheter.

Telegrafen_Vaktberget-2017-11-16