Landskapslaget

Behovet av en bredare kunskapsutveckling inom väl utformade transportsystem och landskapsanpassad infrastruktur resulterade i en inrättning av en helt ny tjänst i detta ämne på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Tjänsten finansieras av Trafikverket som en del av deras strategiska innovationsarbete inom hållbara och effektiva transportsystem.

Emily Wade tillträder som adjungerad professor i landskapsanpassad infrastruktur på SLU. Hon är hemmahörande på Landskapslaget AB där hon är delägare och arbetar som Landskapsarkitekt sedan 17 år.

– Det är ett spännande område att engagera sig i och jag tycker det är bra att ta in erfarenhet och kunskap utifrån den praktiska erfarenheten för att få in ett annat perspektiv, säger Emily Wade.

Uppdraget, som löper över tre år, är att öka kunskapsnivån och främja forskningen inom området. Målet är framförallt att ta fram forskningsprojekt där resultatet leder till konkretisering av metoder som leder till ett förhöjt kunskapsläge och en bredare informationsplattform inom landskapsanpassad infrastruktur.

– För att nå målet har jag valt att dela upp arbetet i fyra olika steg som jag har valt att kalla collect, connect, conclude och create. Det är ett arbetssätt som metodiskt förklarar de olika delmomenten i ett kommande forskningsprojekt, säger Emily Wade.

Steget Collect handlar om att göra en nulägesanalys och forma en kartbild över var branschen står någonstans. Connect utgår ifrån att etablera strategiska samarbeten och kommunikativa aktiviteter för att komma igång med projektet. Conclude handlar om att dra slutsatser för att ta reda på vad som finns att beforska inom området och därefter påbörja forskningen. Slutligen innebär Create att producera resultat utifrån forskningen som är spridningsbara för framtida påverkansarbete.

– Tjänsten är 30 procent av en heltid vilket ger en viss utmaning i att få igång processen snabbt. Men jag väldigt motiverad över uppdraget och det kommer att vara lärorikt att växla över till ett kritiskt akademiskt sammanhang. Min vision är att vi kan hitta sätt att påtagligt förbättra landskapet när vi bygger och underhåller transportsystemen, säger Emily Wade.


Emily Wade har drygt 20 års erfarenhet som landskapsarkitekt och har under flera år kombinerat konsulttjänsten med undervisning på SLU. Sedan 2010 är hon medförfattare till flertalet vägledningar och strategiska planeringsdokument för bland annat Trafikverket och Stockholm stad. Mellan 2010-2017 deltog hon i ett trafikverksfinansierat forskningsprojekt som bland annat resulterade i en utvecklad metod för landskapsanalys som beskriver landskapets tidsdjup, ekologi och form som en helhet. Emily Wade har också ett yrkesideellt engagemang genom Sveriges arkitekter och International Federation of Landscape Architects.