Landskapslaget

Hurra, projektet Flemingsbergsparken är vinnare av Huddinges Byggnadspris 2021! 🎉

Nu har invånarna i Huddinge sagt sitt. Det står nämligen klart att Flemingsbergsparken är vinnare av Huddinges byggnadspris 2021. Landskapslaget står bakom utformning och projektering av den nya tidens folkpark där man både kan ha roligt, äta middag med sina vänner och ta en promenad i skogen.

Genom omfattande medborgardialoger, platsbesök och analysstudier rustades den populära Flemingsbergsparken upp till en helt ny, färgsprakande och varierad stadsdelspark som färdigställdes 2019. Projektet har hela tiden kantats av stark optimism och samarbetet med Huddinge kommun har varit en bidragande faktor till att utformningen blivit så lyckat.

-Det har varit ett bra samarbete där många olika perspektiv vägts samman och där vi arbetat gemensamt. Landskapslaget har engagerat sig för att skapa en god helhet som möter medborgarnas önskemål, säger Therese Ingerdal, landskapsarkitekt på Huddinge kommun.

Att medborgarnas röster var viktiga inför framtagandet av Flemingsbergs programförslag syns i den befintliga parken idag. Flera medborgardialoger genomfördes tidigt och även de var som folkliga festsammanhang. I dialogerna fanns en önskan om att skapa mer trygghet i de större skogspartierna, och skapa med mer fysisk lekfullhet för barn. Att använda en rikedom av färg var också något som togs tillvara i samtalen med de boende och verksamma i området.

Numera är parken en mötesplats för såväl vuxna som barn och under de årstider som tillåter tar man med sig hela familjen och vännerna och har picknick i parken ända fram till skymningen. På det sättet har visionen om att skapa en folkpark av denna stadsdelpark infriats.

-Att Flemingsbergsparken vinner omröstningen där folket själva fått välja sin vinnare känns extra härligt. Det känns som ett kvitto på att vi prickat rätt i vårt gemensamma arbete med huddingeborna och Huddinge kommun, säger uppdragsansvarig Annelie Landin, landskapsarkitekt på Landskapslaget.

Parken är indelad i tre större zoner som samspelar med varandra och ger besökaren en överblick över parken. Det finns en festplats, en glänta och så den natursköna skogen. Huddinge kommun har tagit hand om parken och erbjuder programverksamhet vilket är uppskattat av de boende liksom en bekräftelse på att denna typ av insatser och investeringar främjar det positiva i stadsdelen och resulterar i att de boende känner engagemang. Inte minst polisen vittnar om att parken blivit lugnare och mer respekterad sedan omvandlingen genomfördes. Landskapslaget har samarbetat tätt med bland andra arkitekt- och landskapsarkitektkontoret Horn.Uggla kring medborgardialoger, konstnären Linda Bäckström, Black Ljusdesign och Sweco i utformningen.

-Framför allt var det otroligt roligt att arbeta i ett så sammansvetsat team där konstnären Linda Bäckström och ljusdesignfirman Black var med från start i processen. Vi fick utrymme att experimentera oss fram till den bästa och finaste lösningen för parken tillsammans. Och att arkitekt- och landskapsarkitektkontoret Horn.Uggla, som stod för en av medborgardialogerna, gjorde det till en slags fest där medborgarna kom med underlag och idéer som mynnade ut i folkparksspåret.”, säger Amelie Hellner, landskapsarkitekt på Landskapslaget.