Landskapslaget

Nu har detaljplanen för Klockelund vid Drevvikens strand i Farsta godkänts i Stockholms stadsbyggnadsnämnd. Det innebär 480 nya bostäder, en förskola och strandpark. Landskapslaget har arbetat med strukturplanen och detaljplanen sedan 2015.

Landskapslaget har även ritat den nya gång- och cykelbron över Nynäsvägen som förbinder den planerade utbyggnaden i Klockelund med den nya Telestaden. Den skapar också en genare koppling till kollektivtrafiken i Farsta strand.

Perstorpsvagen_bro