Landskapslaget

I senaste numret av tidningen utemiljö är Anders Mårsén, Felix Brännlund och Johanna Good från oss medförfattare till en artikel med det superaktuella ämnet gröna tak och solpaneler. I takt med att allt fler gröna tak byggs och att solpaneler blir allt vanligare finns nu utrymme för att kombinera dessa till funktionella, smarta och vackra miljöer.  

Kombinationen av gröna tak och solpaneler har en stor potential att hantera några av dagens samhällsutmaningar med bland annat klimat och energikris genom att använda outnyttjade ytor för att tillhandahålla klimatsmart energi och samtidigt bidra med värdefulla ekosystemtjänster som biologisk mångfald, fördröjning av dagvatten och temperaturreglering.  

Artikeln är skriven i ett givande samarbete mellan Alexander Elias, Brandskyddslaget, Tobias Emilsson, SLU, Anders Mårsén, Landskapslaget, Felix Brännlund, Landskapslaget, Johanna Good, Landskapslaget, Helen Johansson, SGRI och Tanja Hasselmark Mason, SGRI 

Läs hela artikeln här: https://www.tidningenutemiljo.se/wp-content/uploads/2022/09/Grona-fakta-Tidningen-Utemiljo-5-2022.pdf