Landskapslaget

Här ser ni en illustration som Landskapslaget har tagit fram. Det är en visualisering av hur Nytorps gärde föreslås utvecklas som stadsdelspark. Landskapslaget har också tagit fram ett programförslag för utformningen av Nytorps gärde allmänna mark det vill säga gator, platser och park. Programförslaget är en vidarebearbetning på ett program som togs fram redan 2014 för Hammarbyhöjden och Björkhagen. Nu är förslaget ute på plansamråd, spännande! 🙂

Till samrådet >> vaxer.stockholm.se