Landskapslaget

Just nu sker en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur i norr, vilket ökar kraven på arbetskraft och attraktiva hållbara miljöer som gör att boende stannar kvar och nya flyttar in. Nu har 11 team bestående av några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers valts ut för att skissa på framtidens livsmiljöer tillsammans med Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Genom satsningen Visioner: i norr, som är en del av Rådet för hållbara städers arbete och görs i enlighet med EU:s initiativ New European Bauhaus, bjuds kreativa yrkesgrupper in till att skissa och diskutera framtidens platser i våra städer och samhällen.

Från oss på Landskapslaget hittar vi två av våra medarbetare i dessa team. Ida-Maria Classon Frangos är en del av Team Boden – HallemarHejdelind och Max Goldstein i Gällivare – Barnens visioner i norr.

Bakom utlysningen Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Här presenteras samtliga deltagare i team Boden och team Gällivare:

Boden:
HallemarHejdelind
Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet  
Dan Hallemar, HallemarHejdelind  
Carmen Izquierdo, Esencial  
Mariano Tellechea, Esencial  
Ida-Maria Classon Frangos, Landskapslaget
Johannes Samuelsson, frilans/egen firma

Gällivare:
Barnens visioner i norr
Carolina Wikström, Asante Arkitektur & Design
Max Goldstein, Landskapslaget/SLU
Jens Evaldsson, konstnär
Eva Alerby, Luleå tekniska universitet
Cecilia Lindén, GoClimate
Anny Hägglöf, Tecnicon byggkonsult
Gustav Rygren, student
Anna Turdell, Brand Union