Landskapslaget

Landskapslaget har i år valt att fortsätta stötta ungdomsorganisationen Hope Raisers Initiative i Kenya. Sedan 2007 har Hope Raisers Initiative arbetat med att stärka barn och unga vuxnas personliga utveckling för en mer hållbar framtid.


Hope Raisers Initiative arbetar med att skapa en social, kulturell och pedagogisk miljö för barn och unga för att uppmuntra till deras personliga utveckling. Deras arbete kretsar kring att skapa gemenskap och öka graden av medvetenhet om kulturella och samhälleliga frågor för att möta behoven och utmaningarna som finns i samhället.

– För oss på Landskapslaget är det viktigt att arbeta med ett extra fokus på sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i stadsutvecklingen för att bidra till en mer hållbar framtid. Hope Raisers Initiative arbete handlar om att stärka barn och ungas röster för att deras personliga utveckling är en viktig del av det övergripande hållbarhetsarbetet, något som går i linje med Landskapslagets vision kring ”Det allmänna först”, säger Åsa Keane, VD på Landskapslaget.

Landskapslaget har under flera år stöttat organisationens utvecklingsprojekt genom till exempel informationsspridning i det offentliga rummet i början av Covid-19 pandemin, The City through the eyes of a woman och Korogocho Streetscapes. Under 2019 till 2020 hade Landskapslaget möjlighet att arbeta tillsammans med Hope Raisers i projektet Future Yetu som är Swahili för ”Vår Framtid”. Projektet genomfördes med stöd av Cities Allience i samarbete med Loughborough University, Safer City Nairobi och Landskapslaget.

Konst, kultur och sport viktiga verktyg för organisationen och de har sedan 2012 även utvecklat ett kulturcenter i området Baba Dogo dit barn och unga kommer efter skoltid för att delta i workshops, utbildningar och aktiviteter.

– Det är fantastiskt att ha möjlighet att arbeta nära människor och se hur barn och unga väljer att utveckla sin stad genom nya digitala tekniker, säger Pia Jonsson, Landskapsarkitekt på Landskapslaget.

Pia Jonsson, som har varit delaktig i projektet på plats i Kenya, har tillsammans med Hope Raisers Initiative arbetat med att ta fram förslag till Nairobi Climate Adaptation. Invånare bjöds in till samtal och historieberättande kring klimatförändringar och klimatanpassning, och tillsammans skapades 13 berättelser där problem och möjligheter kunde analyseras och sammanfattas i ett Manifest som överlämnats till Nairobi County. Projektet resulterade även i en 1:1 prototyp i form av en koldioxidsänkande park på en av de kommunala skolorna i området.