Landskapslaget

Stadsutvecklingsprojektet Centralstaden har skapat ett stort internationellt intresse och nu inleds nästa steg i planprocessen. Tillsammans med fem andra aktörer utgör Landskapslaget ett av de arkitektteam som har gått vidare till nästa steg i den komplexa och spännande uppgiften att forma en ny del av city.

Jernhusen är ägare till Centralstationen och det kommande projektet innebär att området kommer att överdäckas och bebyggas vilket möjliggör nya arbetsplatser och bostäder. Ett femtiotal arkitektteam anmälde sitt intresse varav fyra team valdes ut till det parallella arkitektuppdraget. Arkitektteamet, Landskapslaget + KCAP + Neutelings Riedijk Architects + Arcadis + Ahrbom & Partner + Iterio, är stolta över att ha blivit en av de utvalda som ska ge förslag på bland annat den övergripande gestaltningen.

– Det är ett oerhört spännande och komplext projekt som innefattar en noggrann förståelse för de olika utmaningarna som finns i struktur och funktioner, säger Emily Wade, landskapsarkitekt på Landskapslaget.

Teamen har valts ut av en bedömningsgrupp bestående av representanter från bland andra Jernhusen, Stockholms Stad och Trafikverket.

För mer information och detaljer hänvisar vi till pressmeddelandet från vår samarbetspartner KCAP

”Finalists for the Stockholm Central Station redevelopment” >>>