Landskapslaget

Vi är ett av Sveriges största fristående kontor inom stadsbyggnad och landskapsarkitektur med snart 50 års erfarenhet inom branschen. Med våra många kompetenser arbetar vi med allt mellan husen, för utveckling av staden som funktionell, hållbar och attraktiv livsmiljö.

Under Almedalsveckan är några av våra experter på plats den 4-6 juli och deltar gärna i seminarium, panelsamtal och möten om aktuella samhällsfrågor.

Träffa oss på plats:

Karin Lekberg arbetar som kulturstrateg med fokus på social hållbarhet och plats- och klusterutveckling, bl a byggde hon upp klustret Subtopia i Alby/Botkyrka med fokus på konst, kultur och ungt entreprenörskap under nästan två decennier. Karin har stor erfarenhet att arbeta i särskilt utsatta områden och arbetar bland annat med utvecklingen av Hammarkulletorget och platsutvecklingen i Flemingsberg. Hennes stora nätverk kan användas in i olika typer av stadsutvecklingsprojekt eller platser som behöver utvecklas och hon har en expertis i att kapacitetshöja både människor och platser. Samtidigt!

Anna-Stina Bokander är stadsplanerare och arbetar med både strukturplaner och detaljplaner. Under sina 17 år på Stockholms stadsbyggnadskontor fick hon chans att arbeta med några större, komplexa stadsutvecklingsprojekt där bland annat hantering av kulturmiljö och infrastruktur varit viktiga frågor. I höstas började hon på Landskapslaget och arbetar bland annat som plankonsult åt Stockholms stad i Slakthusområdet, och åt Ekerö kommun med att utveckla en betydligt mer småskalig stadsmiljö.

Samuel Rizk är arkitekt SAR/MSA med fokus på socialekologisk stadsutveckling och arbetar med strukturplaner, som plankonsult och som rådgivare i stadsbyggnadsprocesser. Specialintressen är samverkan, delaktighet, ledarskap och att hitta rätt verktyg för rätt skede, från politiska beslut till val av byggmaterial, för att med gemensamma krafter ställa om vår fysiska miljö och våra liv för minskad klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald.

Lise Hellström arbetar som gestaltande landskapsarkitekt med fokus på social- och kulturell hållbarhet. Särskilt barnaspekten och folkhälsa är frågor som hon har intresserat sig av, både i metodutveckling, analyser och gestaltning av stadsdelar och platser. Andra intressen är förorts- och landsbygdsutveckling.

Johan Forsman tillträde sin nya roll som VD nu i maj. Efter lång tid i branschen är Johan en fena på tidiga skeden samt att vara bollplank åt kunden att forma, skissa, programmera och budgetera sina projekt.

Välkommen att kontakta oss om du vill att vi medverkar i ditt samtal eller önskar träffa oss för att diskutera andra viktiga frågor.

Kontaktuppgifter:

Karin Lekberg, 08-525 240 69, karin@landskapslaget.se

Anna-Stina Bokander, 08-400 278 03, anna-stina@landskapslaget.se

Samuel Rizk, 08-525 240 52, samuel@landskapslaget.se

Lise Hellström, 08-442 48 32, lise@landskapslaget.se

Johan Forsman, 08-525 240 51, johan@landskapslaget.se