Landskapslaget

Landskapslaget har vunnit upphandlingen om strukturplan och arkitektskisser – underlag till planprogram för utvecklingen av det f d industriområdet Weda i Södertälje.

Uppdraget innebär att ta fram idéskisser på en översiktlig nivå för att omvandla den centralt belägna stadsdelen till en attraktiv bostadsmiljö med en blandning av verksamheter där gammalt möter nytt. Wedaverken var i sina glansdagar ett av Sveriges största aluminium och magnesiumgjuterier med byggnader från olika tider. Nu är det dags att ställa om området till en attraktiv stadsdel där de industriella värdena behålls och förstärks genom nya mötesplatser, grönytor, gator och stråk. Vi är väldigt glada och peppade över att komma igång med uppdraget och i november är det slutleverans.