Landskapslaget

Detaljplanen för Kabelverket 11 m.fl. i Älvsjö har godkänts i Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd. Det innebär ca 685 nya bostäder, lokaler för centrumändamål, en ny förskola, nya parker samt ett nytt allmänt grönt stråk som förbättrar kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen. Av de 685 lägenheterna blir ca 440 hyreslägenheter, 86 studentlägenheter och 159 bostadsrätter.

 kabelverket-dp